Svarthuvad snigel

Se upp!!!!

Svarthuvad snigel

Svarthuvad snigel

för den Svarthuvade snigeln

Den är en ny främmande och invasiv art som hittades för första gången i höstas i Sverige, och är hittills funnen från Kronoberg till Gävleborg. Snigeln kan  bli 4,5 cm lång och är ljusgrå med svart huvud. Den kan bli ett stort problem i bland annat  våra trädgårdar så den bör rapporteras och bekämpas där den dyker upp. I dagsläget vet man inte hur långt norrut den finns, så håll utkik efter den i sommar! Hittar du arten så rapportera direkt till Lena Bondestad, Länsstyrelsen, 010-225 5000.