Historia

”För att stimulera intresset bland Bodens stads villa- och fastighetsägare hade Erikslunds trädgårdsförening och Bodens stads planeringsnämnd inbjudit allmänheten till en sammankomst för att dryfta frågan om bildandet av en trädgårdsförening för Bodens stad och dess omgivningar”

(Utdrag ur protokoll från den 9 mars 1951)

Vid mötet den 9 mars 1951 beslutades enhälligt att bilda Bodens Trädgårdssällskap. Här nedan finns artiklar mm från verksamheten de första åren.

Annons_bildandet Forsta_motet img087

img088 Utstallning_1 Utstallning_2

Utstallning_3 Utstallning_4 Utstallning_5

Utstallning_6Utstallning_7 skanna0004