Lena Jönsson

    • Öppen Trädgård 2023
    • Lena Jönsson

Skjutbanevägen 1

Trädgård med gamla träd, perennarabatter, en del sten och ett växthus.