Aktuell category

Årsmöte

Årsmöte 2011

Trädgårdsjournalist Lena Israelsson föreläste i Johanneskyrkan den 7 april 2011. Lena Israelsson är bl.a. författare till boken Köksträdgården. Styrelsen 2011 bestod av IngMarie Wikström (ordförande), Lillemor Eriksson (kassör), Ingrid Andersson (sekreterare), Kerstin Lehto, Katarina Uddström, Berit Viklund, Lena Lindbäck, Stig Holmberg och Eija Bergenstråhle.      

Årsmöte 2010

Föreläsare: Maria Sandström, hortonom och författare till boken ”Trädgård i kallt klimat”. Ca 100 personer kom. Styrelsen 2010 bestod av IngMarie Wikström (ordförande), Lillemor Eriksson (kassör), Ingrid Andersson (sekreterare),  Agneta Larsson, Kerstin Lehto, Katarina Uddström, Berit Viklund, Lena Lindbäck och Stig Holmberg.

Årsmöte 2009

Vid årsmötet föreläste Elisabeth Öberg från Hushållningssällskapet om ”Bärodling i norr”. 60-70 personer deltog. Styrelsen 2009 bestod av IngMarie Wikström (ordförande), Lillemor Eriksson (kassör), Ingrid Andersson (sekreterare),  Agneta Larsson, Kerstin Lehto, Katarina Uddström, Berit Viklund, Lena Lindbäck och Stig Holmberg.

Årsmöte 2008

Årsmöte med föredrag om ”Trädgård och hälsa” av Kerstin Fahlman-Noordh, trädgårdstekniker Umeå. Styrelsen år 2008 bestod av Ingrid Andersson, Lillemor Eriksson, Agneta Larsson, Kerstin Lehto, Katarina Uddström, Berit Viklund och IngMarie Wikström.