Studiebesök på växthuset "växtzon".
Vid två tillfällen - 14 mars 18.00-19.30 eller 15 mars 10.00-11.30 får vi en rundtur i kommunens växthus och information om uppkomsten till växthuset. Växthuset ligger på det gamla militärområdet AF1 Flygfältsvägen 44.
Vi får en rundtur av Helena Hansson och Christer Lind från Arbetsmarknads-och utbildningsförvaltningen Bodens kommun i kommunens växthus. De berättar om uppkomsten till växthuset och hur det är en del av ett ”plugg-and-play” – område för innovation i Boden kopplat till grön omställning. I växthuset provar man odla olika växter som sedan säljs i de egna cafe’erna. Växthuset är också en plats för mänskligt växande. Många av de som verkar i växthuset står långt från arbetsmarknaden och får genom en aktiv arbetsmarknadsinsats en möjlighet att växa och ta sig vidare i livet och i samhället. 
Nästa aktivitet - årsmöte 22 april.
ALLA välkomna, även "ickemedlemmar", men givetvis blir vi glada om du vill bli medlem. Ingen anmälan behövs. Du kan bli medlem på plats om du vill.
Medlemsavgiften i föreningen är 100 kr och betalas in på vårt plusgiro 349461-4 eller via swish 123 320 64 97
Vi använder det digitala medlemskortet Cardskipper, som du alltid har med dig i telefonen via appen och får uppdateringar direkt när vi lägger ut ny information. Vill eller kan du absolut inte ha det så är du välkommen att hämta papperskort hos ordförande Monica eller så får du kortet på något av våra möten!

Förmåner
OBS! rabatt gäller enbart på ordinarie pris och medlemskortet ska ALLTID visas upp! Som medlem i Bodens trädgårdssällskap får du rabatt hos följande företag.

Låna material - för medlemmar 
Vält hos materialförvaltaren Kerstin Olsson, tel 073-0535470

Fruktpress finns att låna hos Lena Bondestad 072-7358887

Bodens Trädgårdssällskap
070-69 154 26
Instagram
Unsubscribe    |    View this email in your browser